Rabu, 27 Agustus 2008

Macam-macam senjata di Lampung

Di Lampung zaman dahulu menurut sejarah terdapat kerajaan Tulang Bawang. Disamping itu juga terdapat Keratuan-keratuan sehingga tidak terlepas dengan namannya senjata. Senjata-senjata ini ada yang digunakan sebagai alat pembela diri (tikam) dan juga sebagai pusaka yang digunakan untuk budaya adat istiadat.

Jenis-jenis senjata yang pada umumnya ialah keris, pedang, payan(tombak), badik. Senjata-senjata yang ada baik yang berupa pusaka pada umumnya di Lampung di pengaruhi oleh Kerajaan-kerajaan Jawa, Kerajaan Melayu, demkian juga badik dan tombak.

Pengaruh dari kerajaan ini masing -masing mencirikan misalnnya, Ulu (kepala) /Gagang Keris bila di pengaruhi kerajaan Sriwijaya dia akan berbentuk Jawa demam dan Putri malu yang terbuat dari gading dengan ukiran yang halus. Tetapi apabila dia dipengaruhi oleh kerajaan Bugis Atau Goa maka dia hanya berbentuk hanya lebih simple seperti burung, demikian pula kalau dipengaruhi oleh kerajaan melayu bentuknya seperti burung Serindit.

Untuk keris Lampung yang asli pada zaman dahulu kebanyakan bilahnya memesan pada kerajan Jawa dan luar Jawa tetapi untuk gagangnya biasanya mempuyai ciri tersendiri berupa burung garuda. Gagang ini terbuat dari kayu kemuning, perak, emas. Demikian juga tombak dan badik sehingga di Lampung banyak terdapat jenis-jenis badik. Contohnnya badik Bugis, Palembang Capit, Tumbuk Lada, Siwak, Kelinggi, Pagar Dewa dll.

Untuk ini saya memuat beberapa foto keris, pedang, tombak, keris , badik sebagai bahan referensi teman-teman sesama pecinta keris, badik, tombak dan pedang yang merupakan budaya nusantara .

Sekian dan terima kasih Wassalam.

keris jawa madura

keris lampung